Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

The line is a dot to you.

The worst thing about crossing a line
is when you dont know you already have.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου